Zwaluw Superseal

Algemeen:
Het product Zwaluw Superseal is een hoogwaardige, gebruiksklare, duurzaam elastische siliconenkit, ideaal voor buitenbeglazing en overschilderbaar met verven op basis van oplosmiddelen.

Eigenschappen:
- Droog afwerkbaar, waardoor snel en schoon te verwerken.
- Vrijwel reukloos.
- Uitstekend bestand tegen atmosferische invloeden en de gebruikelijke bouwchemicaliën.
- Bijzonder goede hechting.
- Overschilderbaar met alkydharsverven (niet met dispersieverven).

Leveringsvorm:
Kleur: Wit, grijs, bruin en zwart.
Verpakking: Kokers van 310 ml. Alu-worsten van 600 ml.
Houdbaarheid: In ongeopende, originele verpakking bij temperaturen tussen +5°C en +25°C minimaal 6 maanden.

Toepassingsmogelijkheden:
Als topafdichting in de beglazingssector. (Systeem K volgens NEN 3576 en NPR 3577). Bij aansluitingen in sanitaire ruimten, zoals keukens en badkamers. Als afdichtingskit bij aansluitvoegen in de bouw. (Geen dilatatievoegen).
Zwaluw Superseal voldoet aan klasse K25 volgens VDBW'81.


Technische gegevens  Zwaluw Superseal
Karakter: Elastisch.
Volumieke massa: 1,20
Consistentie: Pasteus.
Huidvorming: 30 min. bij 23°C en 50% R.V.
Max. duurzaam toelaatbare vervorming: 25%.
Hechting: Zeer goed op de volgens voorschriften behandelde ondergronden.
Afbindtijd: 2 mm per 24 uur bij 23°C en 50% R. V.
Overschilderbaarheid: Overschilderbaar met alkydharsverven en beitsen. (Niet met dispersieverven).
Shore-A-hardheid: Vlgs. lSO 868 -25°.
Modulus 100%: Vlgs. lSO 37- 0,45 MPa.
Rek bij breuk: Vlgs. lSO 8339 -500%
Temperatuur bestendigheid: -40°C tot +120°C.
Reparatiemogelijkheden: Met hetzelfde materiaal.
Ondergronden:
Soort: Vrijwel alle in de bouw voorkomende ondergronden, behalve P.E., P.P., Teflon en onder- gronden die "doorbloeden" kunnen veroorzaken zoals bitumen, neopreen.
Voorbehandeling: Een primer is voor de gebruikelijke bouwmaterialen niet noodzakelijk. Poederende en sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met primer S400. Neem bij minder bekende of nieuwe materialen steeds hechtingsproeven of vraag ons advies.
Toestand: De ondergrond dient schoon, droog, vrij van stof, roest, vet, olie en andere verontreinigingen te zijn.
Applicatiegegevens:
Aanbrengmethode: Hand- of persluchtpistool.
Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +40°C.
Zwaluw Superseal dient binnen 10 min. afgewerkt te worden. Door de compacte structuur is een zeepoplossing niet noodzakelijk. (Droog afmesbaar).
Reinigingsmiddel: Materialen: direct na gebruik met terpentine of MEK. Handen: met Zwaluw handfris en/of water en zeep.
Vlampunt: > 100°C.
Veiligheid algemeen:

Langdurig contact met de huid voorkomen. Direct contact met levens- en genotsmiddelen vermijden zolang de kit nog niet is uitgehard. Wanneer Zwaluw Superseal in de ogen komt, deze met veel water uitspoelen. Raadpleeg een arts.

De gegevens van dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de chemische en technische ontwikkeling samengesteld. Er wordt geen aanspraak op volledigheid gemaakt.
Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergronden en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van dit documentatieblad worden aanvaard.