LET OP: vanwege extreme drukte bij onze vervoerders kan de bezorging van uw pakket langer duren dan u van ons gewend bent.

Voor 12.00 uur besteld = morgen op locatie
* met uitzondering van Waldo plantenbakken
30 jaar ervaring
Altijd verzekerd van professioneel advies

Privacy beleid

PRIVACY- EN COOKIESTATEMENT

Privacy- en cookiestatement januari 2016. Voor elk(e) sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacy- en cookiestatement. Combifit blijft haar diensten ontwikkelen en optimaliseren. Het kan zijn dat deze privacy policy als gevolg daarvan van tijd tot tijd wordt aangepast. Combifit adviseert u dan ook de privacy policy regelmatig te raadplegen. Op deze website kunt u ons privacy- en cookiestatement altijd inzien.

Doeleinden van gebruik

Bij de verwerking van persoonsgegevens en de levering van haar diensten kan Combifit groepsvennootschappen, samenwerkende partners en eventuele (sub)bewerker(s) inschakelen. Combifit verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten voor de hieronder genoemde doeleinden;

 1. Om onze diensten te verlenen en te factureren
 2. Om uw bestellingen af te handelen en u te informeren over het verloop daarvan
 3. Om met u te communiceren (waaronder het verzenden van berichten
 4. Om analyses uit te voeren voor rapportage doeleinden
 5. Om onze diensten op uw wensen af te stemmen
 6. Om onze diensten te verbeteren
 7. Om u extra diensten en voordelen aan te bieden
 8. Om u te informeren over producten, evenementen, aanbiedingen en acties van Combifit
 9. Om gepersonaliseerde reclame te tonen van Combifit en/of groepsvennootschappen en samenwerkende partners.
 10. Om te controleren of u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen alsmede ter controle van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst
 11. Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren
 12. Om uw identiteit te verifiëren en fraude tegen te gaan
 13. Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Combifit, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en overkreditering.

Gegevens verstrekken aan derden

Om afhandeling van klachten en serviceverlening mogelijk te maken kan Combifit gegevens van u die daarvoor noodzakelijk zijn verstrekken aan leveranciers of andere partijen waar Combifit mee samenwerkt in het kader van klachtafhandeling en serviceverlening. Daarnaast verstrekt Combifit persoonsgegevens van klanten aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving (b.v. aan opsporingsinstanties). Combifit gebruikt uw persoonsgegevens niet voor adressenhandel.

Sociale Media

Combifit is op verschillende sociale media aanwezig, zoals Facebook, YouTube en Twitter om u te kunnen blijven inspireren en informeren. Als u Combifit volgt via sociale media, of communiceert met of over Combifit via sociale media, verwerken wij de volgende gegevens zodat wij de inhoud van onze sociale media activiteiten voor onze klanten zoveel mogelijk kunnen optimaliseren:

 • Profielinformatie van het betreffende sociale medium
 • De bekeken en geplaatste content en berichten met betrekking tot Combifit
 • In het platform opgeslagen metadata
 • Bij een deelname aan een actie of prijsvraag kunnen aanvullende gegevens worden verzameld, waarover u vóór deelname wordt geïnformeerd.

Informatie over diensten Combifit

Informatie voortvloeiende uit de tussen u en Combifit bestaande overeenkomst kunt u per e-mail of SMS ontvangen. Commerciële informatie kunt u ook per e-mail of SMS ontvangen, als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Als u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven kunt u tevens op het door u opgegeven e-mailadres incidenteel benaderd worden om vrijwillig deel te nemen aan een consumentenonderzoek. Als u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit kenbaar maken aan Combifit.

E-mail- / de Combifit nieuwsbrief

Indien u dat wenst ontvangt u periodiek de nieuwsbrief van Combifit.nl per e-mail. De nieuwsbrief bevat informatie over producten, diensten en evenementen van Combifit en is zoveel mogelijk toegespitst op uw interesses en voorkeuren wanneer deze bij ons bekend zijn. Als u de nieuwsbrief van Combifit.nl ontvangt, verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Voorkeuren
 • Tijdstip waarop de e-mail wordt geopend
 • Klikgedrag e-mail

Als u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

Berichten per sms

Als u uw telefoonnummer hebt opgegeven, kunnen wij u in uitzonderlijke gevallen waarschuwen in geval van calamiteiten, of u attenderen op bijzondere gebeurtenissen speciale gelegenheden. Wij zullen dat echter alleen bij hoge uitzondering doen. Mocht u ooit een sms van ons ontvangen, dan kunt u direct na ontvangst van een dergelijk bericht ook aangeven dat u hier geen prijs op st

Inzage en correctie

Als u wilt weten welke gegevens Combifit over u heeft vastgelegd of als u gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u niet via uw Mijn Account kunt wijzigen, kunt u contact opnemen Combifit. Zie daarvoor onderstaande contactgegevens.

Bewaartermijnen

Combifit bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de wet niet langer dan noodzakelijk in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren en voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Contact

Mocht u nog vragen hebben over dit privacy statement dan kunt u contact opnemen Combifit; U kunt van maandag tot en met vrijdag tussen 07.30 en 17.00 uur bellen met 0418-638980 (lokaal tarief), een brief sturen naar Combifit; Afdeling Klantenservice, Postbus 34, 5324 ZG Ammerzoden, of een e-mail sturen naar [email protected].

Websites van derden

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. Combifit heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacy statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door Combifit zijn verkregen. Combifit accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

Overig

Ten slotte slaat Combifit informatie op (onder andere het door u gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van de website. Hierbij maken wij gebruik van diensten van derden. Om te controleren of u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen, alsmede ter controle van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst (op afstand), kan Combifit u verzoeken aanvullende informatie te verstrekken, zoals een kopie identiteitsbewijs. Het Burgerservicenummer (BSN) mag daarbij onleesbaar worden gemaakt. De kopie van het identiteitsbewijs wordt vernietigd zodra de controle is uitgevoerd.